Η Κουστωδία των Αγίων Τόπων στη Ρόδο

Η Κουστωδία των Αγίων Τόπων στη Ρόδο

Η παρουσία της Λατινικής Εκκλησίας στη Ρόδο και την Κύπρο ήταν από την αρχή της Φραγκισκανής παρουσίας, συνδεδεμένη με την Φραγκισκανή Επαρχία της Κουστωδίας των Αγίων Τόπων.

Ιστορικά είναι αποδεδειγμένο, ότι ήδη το έτος 1000 χτίστηκε μια Λατινική εκκλησία στη Ρόδο, για να υπηρετήσει τους εμπόρους και τους ταξιδιώτες που έρχονταν από τη Δύση.

Κατά την περίοδο των Σταυροφοριών, η Λατινική Κοινότητα αυξήθηκε ραγδαία και κτίστηκαν πολλές καινούριες εκκλησίες. Εκείνη την εποχή οι πρώτοι Μοναχοί του Τάγματος των Φραγκισκανών κατέφθασαν από την Ιταλία, κάνοντας γνωστή την παρουσία τους σε όλο το νησί.

Κατά την Τουρκική κατοχή, μόνο ορισμένοι Φραγκισκανοί Μοναχοί μπόρεσαν να παραμείνουν στη Ρόδο. Βοήθησαν πνευματικά τους σκλάβους και τους εμπόρους, έστω και αν οι δεύτεροι ήταν πολύ λιγότεροι.

Την σύγχρονη εποχή (1912 μέχρι 1943) οι Φραγκισκανοί Μοναχοί συνέβαλαν σημαντικά στην φυσική και πνευματική στήριξη της Διεθνούς Κοινότητας, κυρίως της Ιταλικής. Εκείνη την εποχή οι Φραγκισκανοί στο νησί προέρχονταν από την Αγγελική Επαρχία της Ασίζης.

Το 1972, η Φραγκισκανή παρουσία στο νησί ήταν συνδεδεμένη με την Κουστωδία των Αγίων Τόπων, η οποία έστειλε ορισμένους Μοναχούς από την Ιερουσαλήμ να φροντίσουν την Καθολική Κοινότητα στο νησί.