Καθολική Εκκλησία Ελλάδος

Η Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα

Ο Άγιος Παύλος, στο δεύτερο του Ιεραποστολικό ταξίδι 52-53, με το Σίλα και τον Τιμόθεο, ενώ βρισκόταν στην Τρωάδα της Μυσίας, είδε το όραμα "Πέρασε προς την Μακεδονία, και βοήθησέ μας", που τον οδήγησε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Στη συνέχεια ήρθε στη Θεσσαλονίκη, στην Βέροια και ταξιδεύοντας προς τα Νότια, στην Αθήνα. Εκεί μίλησε για τον «Άγνωστο Θεό» στον Άρειο Πάγο και συνέχισε προς την Κόρινθο. Στην Κόρινθο αντιμετώπισε τον Γάλλιο, «Ανθύπατο της Αχαΐας»: από τις Κεχρεές, στο λιμάνι της Κορίνθου, ταξίδεψε πίσω στον Έφεσο με την Priscilla και την Aquila. Στο τρίτο του ταξίδι (54-58) επέστρεψε στη Μακεδονία (το 57 περίπου) δηλαδή στην «Ελλάδα» και παρέμεινε για τρεις μήνες στην Κόρινθρο, επιστρέφοντας στη συνέχεια και πάλι στην Μικρά Ασία (Τρωάδα) μέσω της Μακεδονίας. Σε όλα αυτά τα μέρη ο Αγ. Παύλος κήρυξε, σύμφωνα με τις συνήθειές του, πρώτα στην Εβραϊκή κοινότητα και στη συνέχεια στους «ευγενικούς» (Gentiles).

Για την υποτιθέμενη αποστολή άλλων Αποστόλων στην Ελλάδα έχουμε λιγότερα στοιχεία. Λέγετε ότι ο Άγιος Ανδρέας κήρυξε στην Σκυθία, στη Θράκη, στη Μακεδονία και στην Αχαΐα, και ότι σταυρώθηκε (σε ένα σταυρό του οποίου το σχήμα έχει λάβει το όνομά του) στην Πάτρα, μετά από εντολή του Ανθύπατο Αιγαίου. Η ιστορία της Αποστολής του και του Μαρτυρίου του, ανάγεται στον δεύτερο αιώνα.

Η Εκκλησία εξαπλώθηκε γρήγορα στην Ελλάδα. Ακούμε για επισκόπους σε διάφορες πόλεις κατά την περίοδο της καταδίωξης.