Kościół katolicki w Grecji

Kościół katolicki w Grecji

W latach 52-53 święty Paweł wraz z Sylasem i Tymoteuszem odbywał Drugą Podróż Misyjną. Przebywając w Troadzie w Mysia miał wizję, podczas której usłyszał: „Przybądź do Macedonii i pomóż nam”.

W taki oto sposób Dobra Nowina dotarła po raz pierwszy do Europy i w Filippi w Macedonii powstała pierwsza wspólnota chrześcijańska na kontynencie europejskim. Stamtąd święty Paweł udał się do Tesaloniki i Berei,a następnie podróżując na południe przybył do Aten. Na Areopagu głosił „nieznanego Boga” i udał się do Koryntu. W Koryncie Pawła zaprowadzono do Galiusza, prokonsula Achai. Z korynckiego portu Kenkre, Paweł wypłynął w podróż powrotna do Efezu wraz z Pryscylla i Akwila. W czasie swojej Trzeciej Podróży Misyjnej (54-58) Paweł ponownie nawiedził Macedonie (najprawdopodobniej około roku 57), skąd udał się do Grecji i zatrzymał się na trzy miesiące w Koryncie. Po czym powrócił do Azji Mniejszej (Troady) przemierzając ponownie Macedonie. We wszystkich tych miejscach, Paweł głosił, Dobrą Nowinę według swego zwyczaju, wpierw do diaspory żydowskiej, a następnie do pogan. Rzekome misje innych Apostołów na terytorium Grecji opierająsię na mniej solidnych podstawach. Według tradycji święty Andrzej głosił ewangelie w Scytii, Tracji, Epiru, Macedonii i Achai. W Pataras na rozkaz prokonsula Aegeasmiał zostać ukrzyżowany w Patras (ksztalt krzyża, na jakim zostal ukrzyzowany nosi imie apostola). Opis jego misji i męczeństwa pochodzi z II wieku. Kościół bardzo szybko wzrastał na terytorium Grecji.

Tradycja mówi o licznych biskupach żyjących w Grecji w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, a wiec w czasach prześladowań.