Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι για την Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα
Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Λατινικού Τυπικού)
Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου-Μυκόνου-Άνδρου και Μητρόπολης Αιγαίου
Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας - Ζάκυνθος Κεφαλλονιά και Μητρόπολης Ιονίων Νήσων
Επισκοπή Χίου
Επισκοπή Σύρου
Επισκοπή Θύρας (Σαντορίνης)
Επισκοπή Κρήτης
Επισκοπή της Βυζαντινής Εξαρχίας
Επισκοπή της Αρμενικής Εξαρχίας
Αποστολική Αντιπροσωπεία της Θεσσαλονίκης

Σύνδεσμοι για την Κουστωδία των Αγίων Τόπων
Κουστωδία των Αγίων Τόπων
Studium Biblicum Franciscanum
Franciscan Archeological Institute
Center of Christian Oriental Studies
Franciscan Foundation for the Holy Land
Le Edizioni Terra Santa in Milan
News from the Holy Land
Terra Santa Blog, Video news
The Magnificat Institute
ATS, pro Terra Sancta

Kαι Περαιτέρω Καθολικοί Φραγκισκανοί σύνδεσμοι
Γενική Φραγκισκανή Διαχείριση στη Ρώμη
Φραγκισκανές Περιφέρειες στην Ιταλία και στον κόσμο
Παπική Βασιλική του Αγ. Φραγκίσκου - Ασίζη
Γερμανικές Φραγκισκανές Περιφέρειες (στα Γερμανικά)
Cathopedia