Kaplica Świętego Krzyża

Kaplica Świętego Krzyża

Kaplica Krzyża Świętego znajduje się przy wejściuna cmentarz katolicki.

Dane historyczne

Organizacja cmentarza katolickiego na Rodos rozpoczęła się w1925 roku.Cmentarz znajduje się na drodze do Kalithea. Sam cmentarz został zaplanowany przez Florestano di Fausto, który odegrał ważną rolę w planowaniu innych budynków na Rodos w okresie włoskim. Główny plan obejmował trzy nekropolie: cmentarz katolicki od strony miasta, muzułmański cmentarz w centrum i cmentarz żydowski po drugiej stronie. Za cmentarzem katolickim znajduje się obszerny cmentarz prawosławny. Cmentarz katolicki jest dostępny przez dwie bramy po obu stronach kaplicy cmentarnej znanej jako „Kaplica Krzyża Świętego”.

Pośrodku cmentarza znajduje się półkoliste kolumbarium zwieńczone monumentalnym krzyżem przechowujące szczątki żołnierzy, którzy zginęli w czasie okupacji,. W czasie wojny, w latach 1939 i 1943 kolumbarium zostało rozbudowane i dodano nowe wnęki na zmarłychw czasie wojny.
Dzięki staraniom proboszcza i wielu wolontariuszy wciągu ostatnich kilku lat cmentarz odzyskał dawną urodę po długich latach zaniedbań. Obecnie cmentarz podzielony jest na kwatery poświęcone świętej Agnieszce z Foligno, świętej Elżbiecie, świętej Małgorzacie z Kortony i świętej Katarzynie.
W niewielkiej kaplicy spoczywają doczesne szczątki niektórych zakonników. W innych kwaterach spoczywają brytyjscy, francuscy i włoscy żołnierze.
Należy w tym miejscu podkreślić, że proboszcz zaprasza odwiedzających groby bliskich, by adoptowali i w miare mozliwosci zajęli się grobami, które nigdy nie są odwiedzane. W ten sposób odwiedzający pamiętają o innych zmarłych, a ich groby nie są zapomniane; są zadbane i mają zawsze świeże kwiaty.

Msza święta jest sprawowana w co drugi piątek każdego miesiąca; 14 września, w święto Świętego Krzyża, i 2 listopada.