Kościół MatkiBoskiej Zwycięskiej

Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej (znany również jako „Sancta Maria”)

Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej znany także jako „Sancta Maria” znajduje się w centralnej dzielnicy Neohori. Kompleks składa się z klasztoru franciszkanów z Kustodii Ziemi Świętej, którym powierzona jest opieka duszpasterska na wyspie, oraz z częścigościnnejgdzie przebywają zakonnicy przebywający na wakacjach lub wolontariusze z różnych krajów oferujący swoją wiedzę potrzebującym - a jest ich wiele - należącym do kościoła katolickiego na Rodos.

Każdego dnia sprawowana jest Msza Święta w różnych językach i wspólnota parafialna często spotyka się w sali świętej Klary, która została niedawno odnowiona przez proboszcza z pomocą przyjaciół i wolontariuszy.

Dane historyczne

W czasie wypraw krzyżowych kościół Matki Bożej Zwycięskiej znajdował się w północno-wschodniej części murów miejskich, w pobliżu bramy świętej Katarzyny. Gdy Turcy podbili Rodos w 1522 roku, franciszkanie musieli opuścić wyspę wraz z joannitami. W 1719 Prefektura Apostolska franciszkanów w Konstantynopolu przywróciła misję na Rodos, używając zabytkowego kościoła pod wezwaniem świętego Szczepana, który znajdowałsię na wzgórzu o tej samej nazwie. W miejscu tym czczony był obraz Matki Faneromeni. W tym tez miejscu powstał Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej. Nowy kościół powstał w 1743 roku,a rozbudowany został w 1851 roku. Stal się on głównym kościołem katolickim na Rodos.

Sam kościół znajduje się w dzielnicy Neohori, na obrzeżach dawnego stawu osuszonego w 1926 roku. W tym samym roku górna część dzwonnicy zawaliła się na skutek trzęsienia ziemi. W latach 1927-1929 powstała nowa fasada kościoła według planów Di Fausto, której realizacji podjal się Bernabiti. Barokowy portal zastąpiono kutą bramą,wykonaną w fabryce Carlo Boselli w Emilia-Romania (Włochy).

Fasada kościoła zachowała na białym tynku ozdoby architektury z czasów krzyżowców. Nad portalem znajduje się nisza z pięknym posągiem Matki Bożej.
Kościół jest jednonawowy z transeptem. Podzielony jest przez trzy sklepienia krzyżowe i kończy się prostokątnym prezbiterium z kopułą zwieńczoną latarnią. W przeciwieństwie do wcześniejszego kościoła, obecny kościół jest o wiele bardziej prosty i skromny. Usunięte dwa ołtarze boczne zastąpiono dwoma kaplicami poświęconymi świętemu Franciszka i świętemu Antoniemu. Wewnątrz kościoła znajduje się niewiele elementów dekoracyjnych. Prawa strona dziedzińca kościelnego wyłożona jest kamienna mozaiką i prowadzi do klasztoru częściowo używanego na potrzeby parafialne. W roku 1937 Cosimo Salvatore, kamieniarz z Rodos, przygotował nowe schody i ołtarz główny. W ciągu ostatnich kilku lat podjęto wiele prac renowacyjnych zarowno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła i klasztoru. Prace te trwają do dziś.

W okresie Bożego Narodzenia po lewej stronie kościoła można zobaczyć szopkę świętego Franciszka. Jest ona tłumnie odwiedzana zarówno przez mieszkańców Rodos jak i turystów, dorosłych oraz dzieci, przyjdźtakże i Ty, by jązobaczyć.

Holy mass timetable

Holy Mass WeekendHoly Mass WeekdayVespers
Summer
Saturday 19.00
Sunday 12.00 and 19.00
Mon-Fri 19:0012:45 Midday Prayer (Hora Sexta)
18:45 Vespers
Compline after Mass
Winter
Saturday 12.00
Sunday 12.00 and 18.00
Mon-Fri 18:0012:45 Midday Prayer (Hora Sexta)
18:45 Vespers
Compline after Mass