Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka w klasztorze Matki Boskiej Zwycięskiej

W 2005 roku ojciec proboszcz za pośrednictwem Radia Watykańskiego zaapelował do wiernych całego świata, by zachęcić ich do zbiórki książek katolickich w dowolnym języku. Książki te miały wspierać pracę duszpasterską jak również służyć parafianom, w dużej mierze wywodzącym się spośród imigrantom pochodzącym z różnych krajów. Apel został bardzo dobrze przyjęty i nadeszło wiele książek w różnych językach, szczególnie egzemplarzy Katechizmu Kościoła Katolickiego i Biblii, które są ofiarowane bez opłat wszystkim tym, którzy proszą o nie i wykazują zainteresowanie poznaniem i pogłębieniem wiary. W opinii proboszcza, wiele osób puka do drzwi klasztoru Matki Bożej Zwycięskiej (są to marynarze, imigranci, turyści) i pytają o wiarę, szukają przyjaźni i słów pociechy.
Biblioteka została zorganizowana z podziałem na języki: grecki, włoski, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski i łaciński. Jedną z najcenniejszych serii jest "Annales Minorum. Seu trium ordinum. A S. Francisco institutorum" z 1933 roku. Jest to zbiór listów, dokumentów i anegdot związanych z życiem franciszkańskim od 1208 do 1627 roku. Dzięki pomocy parafian cały zbiór biblioteczny i archiwalny klasztoru zostały dobrze zorganizowana i skatalogowany.
W zbiorach biblioteki znajdują się również kolekcja starodruków i cennych książek. Niektóre z nich pochodzą z XVI wieku. Ciekawa jest także seria Kronik Braci Franciszkanów od 1600 do dnia dzisiejszego. Biblioteka posiada zbiór dawnych dzienników, czasopism i artykułów.

Biblioteka przy kościele świętego Franciszka
Nowopowstała biblioteka przy kościele świętego Franciszka jest otwarta dla wszystkich chętnych w każdą niedzielę. Dzięki zaangażowaniu kilku wolontariuszy, wiele książek zostało odpowiednio posegregowanych i skatalogowanych. Część z nich została podarowana przez przyjaciół i sympatyków z całego świata.
Biblioteka podzielona jest na sekcje językowe. Istnieje co najmniej 9 sekcji, w tym grecka, włoska, angielska, hiszpańska, francuska, niemiecka, albańska, maltańska i łacina. Niemalże wszystkie książki dotyczą zagadnień teologicznych i filozoficznych. Biblioteka posiada także kolekcję tekstów łacińskich z końca XIX wieku i początku XX wieku.

Wśród najciekawszych darów do biblioteki warto wspomnieć dar przesłany przez ojciec Policarpo OFM z Rzymu. Jest to zbiór 14 tomów Historii Filozofii w wydaniu Bompiani, seria 25 tomów Historii Powszechnej opublikowanych przez Il Corriere della Sera i seria 8 tomów Historii Świata wydanej przez Unedi.
Również biblioteka przy kościele świętego Franciszka została przygotowana i skatalogowana przez wolontariuszy, którzy zrobili bardzo profesjonalną pracę i poświęcają swój czas na pracę w bibliotece.