Proboszcz

Proboszcz


Ojciec Jan Łukasz Gregory OFM urodził się 18 czerwca 1958 roku w Sheffield w Anglii. Przed rozpoczęciem studiów uniwersyteckich uczęszczał na kursy Nauk Społecznych przy Politechnice w Londynie. W 1980 roku ukończył studia z filozofii i teologii w Kings College w Londynie. Jednocześnie otrzymał dyplom w filologii klasycznej.
W roku 1990 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych i rozpoczął postulant w Rzymie. Nowicjat ukończył w Jerozolimie, w kościele świętego Jana Chrzciciela. Następnie przebywał w klasztorze przy bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Studia teologiczne kontynuował w klasztorze Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie. Ukończył je dyplomem z teologii przyznawanym przez Studium Biblijnym w Jerozolimie, wydział Papieskiego Uniwersytetu "Antonianum" w Rzymie. W 1998 roku został wyświęcony na kapłana, a po 6 miesiącach został mianowany Rycerzem Grobu Pańskiego, gdzie przez kilka lat był odpowiedzialny za śpiew liturgiczny. Uroczystość inwestytury odbyła się w katedrze świętego Jerzego w Londynie.
W latach 1998 - 2004 pracował w Sekretariacie Kustodii Ziemi Świętej gdzie był odpowiedzialny za kontakty w języku angielskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim i arabskim.
W 2004 roku Kustosz Ziemi Świętej powołany go na urząd gwardiana i proboszcza franciszkańskiej parafii na Rodos. Jednocześnie został mianowany Wikariuszem Generalnym Archidiecezji Rodos. Tym samym do swego curriculum dodał język grecki jako język codziennej posługi duszpasterskiej.