Rada parafialna

Rada parafialna

Rada Parafia jest otwartą instytucją doradczą. Liczy średnio 18 członków pochodzących z różnych środowisk i krajów. Wśród członków są przedstawiciele środowiska greckiego, włoskiego, angielskiego, filipińskiego, wietnamskiego, Ameryki Łacińskiej jak i albańskiego Spotkania rady parafialnej odbywają się raz w miesiącu.

Rada wspiera proboszcza w organizowaniu jego pracy duszpasterskiej i w kontaktach z Kościołami i Wspólnotami innych wyznań, w szczególności ze środowiskiem prawosławnym i luterańskim.
Członkowie rady promują grupy modlitewne i często organizują koncerty i spotkania kulturalne i kulinarne.

Część członków rady podejmuje się pracy w formie wolontariatu na rzecz parafii. Praca ta polega na pomocy w administracji, kancelarii parafialnej, prowadzenia archiwum, biblioteki, pomoc w przyjmowaniu gości, lekcjach języka angielskiego i greckiego, kursach tańca i zajęciach teatralnych zarówno dla dzieci jak i osób starszych.