Κατήχηση

Κατήχηση

Τα μαθήματα Kατήχησης γίνονται τις Παρασκευές για τα παιδιά που προετοιμάζονται να λάβουν την Πρώτη Θεία Κοινωνία και το Χρίσμα.

Τα μαθήματα για τους ενήλικες οργανώνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου και λαμβάνουν χώρα στη γλώσσα των συμμετεχόντων.